duminică, 9 august 2015

Jurnal de călătorie 6/2015 - Corbii de piatră

situată în satul Jgheaburi, comuna Corbi, (judeţul Argeş), Mănăstirea este un ansamblu (parţial) rupestru din secolul XIV, reînfiinţat în anul 1512, în perioada domnitorului Neagoe Basarab (1512-1521).
 Biserica mănăstirii este săpată în stâncă (gresie). Lângă biserică, săpat tot în stâncă, se află trapeza mănăstirii, sala de mese a mănăstirii, un spaţiu dăltuit la rându-i în stâncă, despre care tradiţia afirmă că a fost folosit de Neagoe Basarab ca tribunal în aer liber, pentru a face judecăţi publice.
Prima atestare documentară este la 23 iunie 1512, 
dar există informaţii certe conform cărora biserica a existat şi înainte de această dată.
Iniţial, biserica avea 2 altare pe un singur naos, 
caracteristică prin care biserica rupestră este unică la noi în ţară.
Deasupra peretelui vestic al bisericii rupestre este amplasată o cruce de tip latin 
cu capitel piramidal detaşabil de la anul 1761.
Mănăstirea a fost redeschisă în 2003.
 located in the village Corbi (Arges County) this monastery is a complex (in part) cave XIV century, reestablished in 1512, during Neagoe (1512-1521).
  The monastery church is carved into the rock (sandstone). Near the church, all dug into the rock, is the monastery, the monastery dining room, a space in its turn carved into the rock, which tradition says that was used by Neagoe Voivod as outdoor court to make judgments public.
The first documentary is on 23 June 1512
but there is reliable information that the church existed before that date.
Originally, the church had two shrines on a single nave,
feature that is unique cave church in our country.
Above the western wall of the cave church is located a Latin cross type
with removable pyramidal capital from 1761.
The monastery was reopened in 2003. 
linking to InSPIRED Sunday

8 comentarii: