marți, 30 iunie 2015

Mozaic de amintiri ... luna Iunie

O lună călduroasă şi frumoasă, de care ne-am bucurat de câte ori am avut ocazia. 
Sper că şi voi aţi avut o lună frumoasă  :)

luni, 29 iunie 2015

miercuri, 24 iunie 2015

Demnitate

Dumnealui, apărut din senin lângă noi la momentul oportun, şi-a aşteptat porţia şi a plecat, fără să insiste,  când i s-a spus gata. Te lasă fără cuvinte, nu?

duminică, 21 iunie 2015

Despre grijile vieţii

Luminătorul trupului este ochiul; de va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va dispreţui; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona. e în tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult! De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca; au nu este sufletul mai mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea? Priviţi la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitniţe, şi Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai presus decât ele? Şi cine dintre voi, îngrijindu-se poate să adauge staturii sale un cot? Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiţi? Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc. Şi vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia. Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor? Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca?

Că după toate acestea se străduiesc neamurile; ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele. Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă. Nu vă îngrijiţi de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale. Ajunge zilei răutatea ei.
Matei 6, 22-34

Jurnal de călătorie 4/2015 - Ghighiu

InSPIREd Sunday  ....     O altă ieşire de weekend ar putea fi la Mănăstirea Ghighiu.
La mai puţin de cinci kilometri de Ploieşti se află unul dintre cele mai cunoscute lăcaşuri de cult din Prahova, Mănăstirea Ghighiu. Ridicată acum mai bine de patru secole în mijlocul unei păduri care facea parte din legendarii Codrii ai Vlăsiei, mănăstirea atrage credincioşi din toată ţara, care vin aici atât pentru icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, adusă aici din Siria,  cât şi pentru un faimos izvor tămăduitor.

Less than five kilometers from Ploiesti is one of the most famous places of worship in Prahova,  Ghighiu Monastery. Built over four centuries ago in the middle of a forest that was part of the legendary Forests of Vlăsiei, monastery attracts believers from all over the country who come here both for the miraculous icon of the Virgin Mary, brought here from Syria, as well as a famous balmy spring.
Pictura a fost lucrată în ulei de Gheorghe Tăttărescu în anul 1865, sub influenţa şcolii italiene, 
exceptând pe cea a cupolei. Aceasta a fost restaurată între anii 1954-1958 şi 1984-1990, 
când au fost făcute şi unele reparaţii bisericii.
 Oil painting was crafted by George Tattarescu in 1865, under the influence of the Italian school, 
except that of the dome. It was restored between 1954-1958 and 1984-1990, 
when some repairs were made and the church.
Nu lipsesc nici Sfintele Moaşte ...                   

There are relics here ... 
Mănăstirea posedă o colecţie de artă bisericească. În incinta mănăstirii găsim lucruri de preţ în colecţia de artă religioasă, între care la loc de cinste este icoana Maicii Domnului cu pruncul - Icoană Făcătoare de minuni - o culme a artei sacre, venita din părţile creştinilor sirieni, din secolul al XVI-lea.

 The monastery possesses a collection of religious art. In the monastery we find valuables in the collection of religious art, among them, pride of place is the icon of the Virgin with the Child - miracle-working icon - a culmination of religious art, came from the Syrian Christians in the sixteenth century.

 Şi cu asta ...  la bună vedere!                                                                                      Bye-bye!