luni, 12 septembrie 2016

O nouă filă de jurnal...

... din jurnalul unei femei simple
Astăzi....
Afară...
Mă gândesc ...
Locurile de unde învăţ ... 
Sunt recunoscătoare pentru ...
Dinspre bucătărie ..
Sunt îmbrăcată cu ... 
Citesc ..
Ceea ce aştept (sper) ...  
Ce mai meşteresc ...  
Ascult ...
În casă ...
Unul dintre lucrurile mele preferate ... 
Unele planuri pentru sfârşitul săptămânii ... 
Aici este o imagine pe care m-am gândit să o împărtăşesc cu voi: 

miercuri, 10 februarie 2016

Valea Chiliilor

Pe Valea Dâmboviţei, între Târgovişte şi Câmpulung, se află un deal înalt numit „Dealul Cetăţuia" sau „Dealul lui Negru Vodă". Prima aşezare monahală cunoscută pe această colină datează de la începutul secolului al XIV-lea, când domnul Ţării Româneşti întemeiază un schit cunoscut până azi cu numele de „Schitul Negru Vodă" (Cetăţuia).
Pe versantul abrupt al dealului, în partea de sud-est, ca şi pe valea pârâului Cetăţuia, a existat una din cele mai vechi vetre isihaste româneşti, între secolele al XIII-lea şi al XVIII-lea, aici s-au nevoit mulţi sihaştri cu viaţă sfântă, ale căror nume nu se mai cunosc. Valea aceasta se numeşte de sute de ani „Valea Chiliilor", din cauza numărului mare de sihaştri trăitori aici.

Mănăstirea Cetaăţuia Negru-Voda este o mănăstire ortodoxă cu obşte de călugări aflată în comuna Cetăţeni, judetul Argeş  (22 de kilometri sud-est de oraşul Câmpulung).
În mănăstirea nouă, construită în stil maramureşan, se află o părticică din moaştele Cuv. Ioanichie, unul din cei mai renumiti sihastri ce s-a nevoit pe Valea Chiliilor in primele decenii ale secolului al XVII-lea.