luni, 19 ianuarie 2015

Pentru avva Macarie

Postare cu care am rămas datoare de anul trecut....   
Astăzi, 19 ianuarie, este prăznuit de Biserica ortodoxă Sfântul Macarie cel Mare (sau Egipteanul), unul dintre părinţii pustiei egiptene cu cea mai mare autoritate, fiind ucenic al Sfântului Antonie cel Mare. Biserica coptă îl pomeneşte pe 5 aprilie (Baramhat 27 după calendarul copt) şi pe 25 august (19 Mesra), data întoarcerii moaştelor sale la mănăstirea sa din pustia schetică. Biserica Romano-Catolică îl pomeneşte pe 15 ianuarie. 


Sf. Macarie, unul dintre întemeietorii monahismului, s-a născut în satul Şabşir, Menuf, Egypt, aproximativ în anul 300 A.D.

 Mănăstirea Sfântul Macarie cel Mare este o mănăstire a copţilor ortodocşi situată în Deşertul Nitriei, la o distanţă de aproximativ 92 de kilometri mai spre nord de Cairo. Cel mai bun traseu de urmat spre mănăstire este cel de pe drumul ce leagă oraşele Cairo şi Alexandria.

 Mănăstirea a fost întemeiată în anul 360, de către Sfântul Macarie Egipteanul, care ocupa şi poziţia de părinte spiritual al unei obşti de peste 400 de călugări de diverse naţionalităţi. De la întemeierea acesteia, în secolul al IV-lea, şi până astăzi, mănăstirea a fost locuită de către monahi fără întrerupere.


 Printre vieţuitorii Mănăstirii Sfântului Macarie s-au numărat şi unii creştini ai Bisericii creştine primare. Dintre aceştia, cei mai cunoscuţi sunt: Sfântul Macarie Alexandrinul, Sfântul Ioan cel Mic, Sfântul Pafnutie Ascetul, Sfânta Isidora, Sfântul Arsenie, Sfântul Moise Arapul, Sfântul Pimen, Sfântul Serapion, ... (învăţăturile lor pot fi citite în Pateric)
 Călugarii trăiesc într-o odihnitoare unitate, potrivit duhului evanghelic, practicând fără întrerupere ascultarea şi rugăciunea inimii. Toţi se află sub purtarea de grija a unui singur stareţ.


În timpul lucrărilor de restaurare a bisericii centrale, a fost descoperit mormântul Sfântului Ioan Botezătorul - sub peretele nordic al bisericii. O parte din moaştele Sfânului Ioan sunt încă în mănăstire.
 Eu am vizitat mănăstirea în luna martie 2011. Întreaga excursie-pelerinaj a fost o încântare.
sharing with: Inspired Sunday

4 comentarii: